Tietosuojakäytäntö

Yksityisyysehdot

Täältä löydät tietoa Westauto OÜ:n tietojenkäsittelyn periaatteista. Westauto OÜ:n tavoite on  olla oikeuksianne kunnioittava kumppani henkilötietojen käsittelyssä.

 Henkilötiedot

• Henkilötiedot on tietoja, joita Westauto OÜ kerää henkilön tunnistamiseen tai ottaakseen häneen yhteyttä.

• Henkilötiedot voivat sisältää nimen, edustettavan yrityksen nimen, työnimikkeen, sähköpostiosoitteen, puhelimen, postiosoitteen, tietoa kulutetuista palveluista.

• Henkilötietojen kerääminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

– Henkilön ja Westauto OÜ:n tavallisesta viestinnästä syntyvät henkilötiedot;

 – Henkilön selvästi julkaistut henkilötiedot (esim. sosiaalisessa mediassa, yrityksen nettisivulla);

 – Westauto OÜ:n palveluiden kulutuksesta syntyvät henkilötiedot

– Nettisivulla vierailusta ja käytöstä tulevat henkilötiedot;

– Westauto OÜ:n luomat ja yhdistetyt henkilötiedot (esim. asiakassuhteessa tapahtunut ekirjeenvaihto tai tilaushistorian luettelo).

Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen

• Myyntiprosessien täyttämiseen.

• Markkinointitiedon lähettämiseen.

• Tilatun uutiskirjeen välittämiseen.

• Westauto OÜ:n yrityksen sisäiseen neuvotteluun (yhteenvedot, raportit yms).

• Henkilöllä on oikeus saada tietoa hänestä kerätyistä henkilötiedoista.

• Henkilöllä on oikeus korjata häntä koskevat virheelliset tiedot.

• Henkilö voi peruuttaa sähköpostiin lähetettävät tarjoukset ja uutiskirjeet milloin vain ilmoittamalla siitä sähköpostitse tai viestin alatunnisteessa olevan linkin kautta.

• Jos henkilö havaitsee, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan hänen oikeuksiaan, on hänellä oikeus kääntyä Tietosuojavalvonnan tai tuomioistuimen puoleen, ellei laissa ole säädetty toista menettelytapaa. Samoin henkilöllä on oikeus vaatia vahingonkorvausta velkaoikeuslaissa säädetyin perusteiden ja menettelyn mukaisesti.

Henkilötietosuoja ja turvallisuus

• Westauto OÜ soveltaa kaikkia varotoimia (ml. hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä toimenpiteitä) asiakkaan henkilötietojen suojaamiseksi. Pääsy tietojen muokkaamiseen ja käsittelyyn on vain siihen valtuutetuilla henkilöillä.

• Kaikkia Westauto OÜ:n nettisivujen vierailusta ja palvelujen osoittamisesta tietoon saatuja henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina tietoina.

• Westauto OÜ säilyttää henkilötietoja vain ehdottomasti vaaditun vähimmäisajan.

 Tietosuojapolitiikan ehdot ja muutokset

• Westauto OÜ:n nettisivuja käyttäessä olet tutustunut näihin periaatteisiin ja ehtoihin sekä hyväksynyt ne.

• Westauto OÜ:llä on oikeus tarvittaessa muuttaa tietosuojapolitiikan yleisehtoja, ilmoittamalla siitä kaikille siihen liittyville henkilöille.